چمدان

هر شب ساعت 20:30 از شبکه «شما»

"عید نوروز باستانی"

نوروز 94 را تبریک و تهنیت عرض می نماییم

مستند یایلیق

ییلاق عشایر ارومیه و بررسی آداب وسنن آنها

چمدان

چمدان

هر شب ساعت 20:30 از شبکه «شما»

"عید نوروز باستانی"

"عید نوروز باستانی"

نوروز 94 را تبریک و تهنیت عرض می نماییم

مستند یایلیق

مستند یایلیق

ییلاق عشایر ارومیه و بررسی آداب وسنن آنها